Direct Support Professionals

Ang "Direct Support Professional" (direktang Suporta sa Propesyonal) o DSP ay isang tao na direktang nagtatrabaho sa mga taong may kapansanan sa intelektwal o pag-unlad, na may layuning tulungan ang mga taong pinagtatrabahuhan nila upang maging independiyenteng at isinama sa kanilang pamayanan. Dito maaaring ma-access ng mga DSP ang mga mapagkukunan upang matulungan silang mapawi ang panganib at panatilihing ligtas ang mga taong suportado nila.

Suriin ang bawat isa sa mga paksa sa ibaba para sa mga kapaki-pakinabang na poster. Kung interesado ka sa higit pang mga materyales na maaaring kapaki-pakinabang, maaari mong suriin ang mga materyales sa tab na "Mga Vendor/Nagbibigay".

Lahat ng Mga Paksa para sa DSP

Kalusugan

Kaligtasan

Araw-araw na buhay

Kunin ang Aming Buwanang Email Blast!

Kasalukuyang nagsisilbi bilang isang kontratista sa Kagawaran ng Pag-unlad sa Kapansanan ang Mission Analytics Group, Inc.

© 2020 ni DDS Health Toolkit | Mapa ng Site