Pagbabiktima at Pag-abuso

Maaaring mag-form ang pang-aabuso. Binabalangkas ng poster na ito kung ano ang hitsura ng iba't ibang mga uri ng pang-aabuso at kung paano mo matutugunan ang pang-aabuso kung sa palagay mo nakikita mo ito.

Kunin ang Aming Buwanang Email Blast!

Kasalukuyang nagsisilbi bilang isang kontratista sa Kagawaran ng Pag-unlad sa Kapansanan ang Mission Analytics Group, Inc.

© 2020 ni DDS Health Toolkit | Mapa ng Site