Pagbabiktima at Pag-abuso

Maaaring mag-form ang pang-aabuso. Binabalangkas ng poster na ito kung ano ang hitsura ng iba't ibang mga uri ng pang-aabuso at kung paano mo matutugunan ang pang-aabuso kung sa palagay mo nakikita mo ito.

Poster screenshot: "Abuse Prevention: What to Look For and Who to Call?""