Pag-iwas sa Assault

Ang isang plano sa pag-iwas sa pag-atake ay maaaring makatulong sa iyo at sa taong sinusuportahan mo alam kung anong mga hakbang ang gagawin kung nasa panganib ang tao. Sundin ang mga 10 tip na ito kapag ikaw at ang taong sinusuportahan mo ay lumilikha ng isang plano sa pag-iwas sa pag-atake.

Poster screenshot: "Tips for an Assault Prevention Plan" with 10 tips