Bullying

Ang Bullying ay hindi OK! Kung nakakita ka ng isang taong maaaring magpakita ng mga palatandaan ng pang-aapi, huwag maging isang bystander. Ang mga flyer na ito ay maaaring magamit upang matukoy ang mga palatandaan ng pambu-bully.

Handout screenshot: "Recognizing the Signs of Bullying" with common signs listed