Bullying

Ang Bullying ay hindi OK! Kung nakakita ka ng isang taong maaaring magpakita ng mga palatandaan ng pang-aapi, huwag maging isang bystander. Ang mga flyer na ito ay maaaring magamit upang matukoy ang mga palatandaan ng pambu-bully.

Kunin ang Aming Buwanang Email Blast!

Kasalukuyang nagsisilbi bilang isang kontratista sa Kagawaran ng Pag-unlad sa Kapansanan ang Mission Analytics Group, Inc.

© 2020 ni DDS Health Toolkit | Mapa ng Site