Pag-iwas sa Choking

I-print ang mga kalahating pahina na mga handout upang matulungan ka at ng iba pang mga kawani ng suporta na makilala ang mga palatandaan ng choking.

Kunin ang Aming Buwanang Email Blast!

Kasalukuyang nagsisilbi bilang isang kontratista sa Kagawaran ng Pag-unlad sa Kapansanan ang Mission Analytics Group, Inc.

© 2020 ni DDS Health Toolkit | Mapa ng Site