Pag-iwas sa Choking

I-print ang mga kalahating pahina na mga handout upang matulungan ka at ng iba pang mga kawani ng suporta na makilala ang mga palatandaan ng choking.

Handout screenshot: "Recognize the Signs of Choking" with 7 signs to know