Malamig at Flu

Ang mga lamig at trangkaso ay maaaring gumawa ng mga taong may sakit! Sa kabutihang palad, may ilang mga malusog na gawi na maaari mong gawin at ang indibidwal na sinusuportahan mo upang maiwasan ang mga sipon at trangkaso.

Poster screenshot: "Habits to Prevent the Flu" with 6 habits listed