Diabetes

Tinatalakay ng poster na ito ang tatlong pangunahing hakbang upang maiwasan ang Type 2 diabetes o upang pamahalaan ang Type 2 diabetes. Inilarawan din nito kung sino ang maaaring maging mas peligro sa Type 2 diabetes.

Poster screenshot: "3 Steps to Preventing or Managing Type 2 Diabetes"