Diabetes

Tinatalakay ng poster na ito ang tatlong pangunahing hakbang upang maiwasan ang Type 2 diabetes o upang pamahalaan ang Type 2 diabetes. Inilarawan din nito kung sino ang maaaring maging mas peligro sa Type 2 diabetes.

Kunin ang Aming Buwanang Email Blast!

Kasalukuyang nagsisilbi bilang isang kontratista sa Kagawaran ng Pag-unlad sa Kapansanan ang Mission Analytics Group, Inc.

© 2020 ni DDS Health Toolkit | Mapa ng Site