Pag-iwas sa Taglagas

Ang pagkahulog ay maaaring nakakatakot at maaaring humantong sa pinsala ng indibidwal na iyong sinusuportahan. Makipagtulungan sa indibidwal na sinusuportahan mo upang suriin ang anim na mga hakbang upang maiwasan ang pagkahulog.

Kunin ang Aming Buwanang Email Blast!

Kasalukuyang nagsisilbi bilang isang kontratista sa Kagawaran ng Pag-unlad sa Kapansanan ang Mission Analytics Group, Inc.

© 2020 ni DDS Health Toolkit | Mapa ng Site