Pakikipag-ugnayan

Bilang isang Direct Support Professional (DSP), maaari kang maglaro ng isang mahalagang papel sa pagtulong sa mga indibidwal na sinusuportahan mo na makilala at masiyahan sa malusog na pagkakaibigan at relasyon. Gumamit ng mga handout na kalahating pahina upang malaman kung paano mo masusuportahan ang malusog na pakikipagkaibigan.

Kunin ang Aming Buwanang Email Blast!

Kasalukuyang nagsisilbi bilang isang kontratista sa Kagawaran ng Pag-unlad sa Kapansanan ang Mission Analytics Group, Inc.

© 2020 ni DDS Health Toolkit | Mapa ng Site