Malusog at Aktibo

Ang isang mahalagang bahagi ng isang malusog na pamumuhay ay ang pagkain ng malusog. Ang gabay na ito ay maaaring makatulong sa iyo at sa indibidwal na sinusuportahan mo alam kung gaano karami ng bawat pangkat ng pagkain ang dapat nilang kainin araw-araw.

Poster screenshot: "Guide to Healthy Eating" with all five food groups