Malusog na Bahay

Nagbibigay ang poster na ito ng mga pangunahing tip para sa isang tao na panatilihing malinis at malusog ang kanilang tahanan.

Poster screenshot: "A Clean Home Is a Healthy Home!" with cleaning tips