Kaligtasan sa Paggamot

Sundin ang Pitong Karapatan kapag ikaw ay nangangasiwa ng gamot sa mga taong sinusuportahan mo: Tamang Tao, Tamang Paggamot, Tamang Dosis, Tamang Oras, Tamang Ruta, Tamang Dahilan, at Tamang Dokumentasyon.

Kunin ang Aming Buwanang Email Blast!

Kasalukuyang nagsisilbi bilang isang kontratista sa Kagawaran ng Pag-unlad sa Kapansanan ang Mission Analytics Group, Inc.

© 2020 ni DDS Health Toolkit | Mapa ng Site