Kaligtasan sa Paggamot

Sundin ang Pitong Karapatan kapag ikaw ay nangangasiwa ng gamot sa mga taong sinusuportahan mo: Tamang Tao, Tamang Paggamot, Tamang Dosis, Tamang Oras, Tamang Ruta, Tamang Dahilan, at Tamang Dokumentasyon.

Poster screenshot: "The Seven Rights of Medication Administration"