Mga Tagapagtaguyod ng Sarili

 

Ang isang "Tagapagtaguyod ng Sarili" ay isang taong aktibong tungkulin sa pagpapabuti ng kanilang sariling buhay sa pamamagitan ng pagsasalita para sa kanilang sarili at ang mga bagay na mahalaga sa kanila, kasama ang kanilang sariling kalusugan at kaligtasan. Kung ikaw ay isang tagapagtaguyod ng sarili, maaari mong mai-access ang mga mapagkukunan dito upang matulungan ang iyong sarili na mabuhay ng isang ligtas, malusog, at malayang buhay.

Mag-click sa bawat isa sa mga paksa sa ibaba upang manood ng mga video.

Lahat ng Mga Paksa para sa Mga Tagapagtaguyod ng Sarili

Kalusugan

Kaligtasan

Araw-araw na buhay

Kunin ang Aming Buwanang Email Blast!

Kasalukuyang nagsisilbi bilang isang kontratista sa Kagawaran ng Pag-unlad sa Kapansanan ang Mission Analytics Group, Inc.

© 2020 ni DDS Health Toolkit | Mapa ng Site