Pag-iwas sa Assault

Ang "Assault" ay isang pisikal na pag-atake. Maaari mong maiwasan ang pag-atake at ipagtanggol ang iyong sarili kung alam mo ang mga palatandaan ng panganib at simpleng mga paraan upang ipagtanggol ang iyong sarili. Panoorin ang video na ito upang malaman ang higit pa.

Ang video na ito ay inangkop mula sa DDS SafetyNet, ang nauna sa DDS Health Toolkit.

Kunin ang Aming Buwanang Email Blast!

Kasalukuyang nagsisilbi bilang isang kontratista sa Kagawaran ng Pag-unlad sa Kapansanan ang Mission Analytics Group, Inc.

© 2020 ni DDS Health Toolkit | Mapa ng Site