Mga Kwento ng Bullying

Walang sinumang dapat mapang-api! Ang mga indibidwal na tumatanggap ng mga serbisyo sa North Bay Regional Center ng California ay nag-uusap tungkol sa mga oras na na-bully sila. Ibinahagi nila kung paano sila binu-bully at kung ano ang kanilang ginawa bilang tugon. Pakinggan ang kanilang mga kwento tungkol sa pambu-bully sa video na ito.

Ang video na ito ay inangkop mula sa DDS SafetyNet, ang nauna sa DDS Health Toolkit.