Mga Kwento ng Bullying

Walang sinumang dapat mapang-api! Ang mga indibidwal na tumatanggap ng mga serbisyo sa North Bay Regional Center ng California ay nag-uusap tungkol sa mga oras na na-bully sila. Ibinahagi nila kung paano sila binu-bully at kung ano ang kanilang ginawa bilang tugon. Pakinggan ang kanilang mga kwento tungkol sa pambu-bully sa video na ito.

Ang video na ito ay inangkop mula sa DDS SafetyNet, ang nauna sa DDS Health Toolkit.

Kunin ang Aming Buwanang Email Blast!

Kasalukuyang nagsisilbi bilang isang kontratista sa Kagawaran ng Pag-unlad sa Kapansanan ang Mission Analytics Group, Inc.

© 2020 ni DDS Health Toolkit | Mapa ng Site