Diabetes

Tinalakay ng narekord na slide show ang Type 2 na diabetes, kabilang ang kung paano mo mapamamahalaan ang iyong Type 2 na diyabetis.

Ang video na ito ay inangkop mula sa DDS SafetyNet, ang nauna sa DDS Health Toolkit.

Kunin ang Aming Buwanang Email Blast!

Kasalukuyang nagsisilbi bilang isang kontratista sa Kagawaran ng Pag-unlad sa Kapansanan ang Mission Analytics Group, Inc.

© 2020 ni DDS Health Toolkit | Mapa ng Site