Pag-iwas sa Taglagas

Ang pagkahulog ay maaaring makasakit sa iyong katawan at sa iyong nararamdaman. Maaari kang makatulong na mapigilan ang iyong sarili mula sa pagbagsak sa pamamagitan ng paggamit ng mabilis na mga tip mula sa video na ito.

Ang video na ito ay inangkop mula sa DDS SafetyNet, ang nauna sa DDS Health Toolkit.