Magaling ang mga kaibigan

Ang pagkakaroon ng mga tunay na kaibigan na maaari mong gumugol ng oras at mapagkakatiwalaan ay maaaring gumawa ng malaking pagkakaiba sa iyong buhay. Panoorin ang video na ito upang marinig mula sa ilang mga tao kung bakit mahusay na magkaroon ng mga kaibigan, kung ano ang ginagawa nila sa kanilang mga kaibigan, at kung ano ang pakiramdam ng kanilang mga kaibigan.

Ang video na ito ay inangkop mula sa DDS SafetyNet, ang nauna sa DDS Health Toolkit.

Kunin ang Aming Buwanang Email Blast!

Kasalukuyang nagsisilbi bilang isang kontratista sa Kagawaran ng Pag-unlad sa Kapansanan ang Mission Analytics Group, Inc.

© 2020 ni DDS Health Toolkit | Mapa ng Site