Kumain ng Tama, Maging Aktibo

Maaari kang kumain ng tama at maging aktibo! Iyon ang dalawang malaking hakbang sa isang malusog na pamumuhay. Panoorin si James Shaffer habang ibinabahagi niya ang kanyang mabilis na mga tip para sa pamumuhay ng isang malusog na buhay!

Ang video na ito ay inangkop mula sa DDS SafetyNet, ang nauna sa DDS Health Toolkit.