Ang Listahan ng Healthy Home Checklist

Ang video na ito ay nakikipag-usap sa pamamagitan ng malusog na listahan ng bahay, na kinabibilangan ng pang-araw-araw na mga gawain upang gawin upang maging malinis at malusog ang iyong tahanan.

Ang video na ito ay inangkop mula sa DDS SafetyNet, ang nauna sa DDS Health Toolkit.