Kaligtasan sa Paggamot

Ang mga gamot ay walang biro! Kung kukuha ka ng iyong sariling gamot (self-administration), napakahalaga na tiyaking ginagawa mo itong ligtas. Maaari kang makipagtulungan sa iyong mga kawani ng suporta o pamilya upang matiyak na sinusunod mo ang "pitong karapatan" sa tuwing kukuha ka ng iyong gamot.

 

Ang video na ito ay kinukunan sa pagsiklab ng COVID-19 at pagkakasunud-sunod ng kanlungan.

Kunin ang Aming Buwanang Email Blast!

Kasalukuyang nagsisilbi bilang isang kontratista sa Kagawaran ng Pag-unlad sa Kapansanan ang Mission Analytics Group, Inc.

© 2020 ni DDS Health Toolkit | Mapa ng Site