Mga Vendor o Nagbibigay

 

Ang isang "vendor" o "tagapagbigay ng serbisyo" ay isang samahan na gumagana sa mga sentro ng rehiyon upang magbigay ng mga serbisyo sa mga taong may kapansanan sa intelektwal o pag-unlad. Ang mga Vendor ay maaaring gumamit ng site na ito bilang isang mapagkukunan upang maipamahagi sa mga DSP upang makatulong na mapagaan ang panganib sa iba't ibang mga paksa na naglalayong bawasan ang Mga Espesyal na Insidente ng Ulat at iba pang masamang epekto.

Ang bawat isa sa mga paksa sa ibaba ay may ilang mga tool, tip sheet, mga aktibidad na nakasentro sa tao, at iba pang mga materyales na maaari mong gamitin para sa pagsasanay o upang maibigay sa iyong kawani.

Lahat ng Mga Paksa para sa Mga Vendor

Kalusugan

Kaligtasan

Araw-araw na buhay

Kunin ang Aming Buwanang Email Blast!

Kasalukuyang nagsisilbi bilang isang kontratista sa Kagawaran ng Pag-unlad sa Kapansanan ang Mission Analytics Group, Inc.

© 2020 ni DDS Health Toolkit | Mapa ng Site