Bullying
Ano Ang Pambu-bully?

This slide deck and companion tip sheet provides basic information on bullying, the effects of bullying, signs of bullying, and how to recognize or help someone who may be bullied.

Ano ang Gagawin Kung Ikaw ay Ma-bully

Kung ang isang tao ay nakakaramdam ng kalupitan, maaari silang maging komportable sa pagbabahagi ng kanilang mga karanasan sa kanilang DSP. Ang aktibidad na ito ay makakatulong na matukoy kung ano ang nangyayari sa taong maaaring mapang-api at kung ano ang maaaring gawin upang matulungan sila.

Pagtulong sa Sinumang Binu-bully

Ang mga DSP ay maaaring maglaro ng isang pangunahing papel upang matulungan ang mga indibidwal na sinusuportahan nila na maunawaan at matugunan ang mga palatandaan ng pananakot. Ang tip sheet na ito ay naglalarawan ng mga tip at gawin at hindi dapat gawin tungkol sa pagtulong sa isang tao na maaaring mapang-api.

Pag-usapan ang tungkol sa Pambu-bully

Ang tool na ito ay maaaring ibigay sa Direct Support Professionals (DSP) upang matulungan silang makipag-usap sa mga indibidwal tungkol sa pag-aapi upang matulungan ang mabawasan ang peligro ng pinsala sa mga taong sinusuportahan nila.